Pelastusviranomaiset ovat pystyneet lisäämään kansalaisten luottamusta toimintansa tehokkuuteen, osoittaa kansalaiskysely.

Käytännössä kukaan suomalainen ei karsisi pelastustoimen palveluja ja ensihoitopalveluja.

Valtaosa kansalaisista ei karsisi mitään julkisia palveluja, eikä julkisista palveluista säästämistä nähdä enää yhtä tarpeellisena kuin aikaisempina vuosina.

Mielipiteet selvisivät Pelastusopiston viime vuoden lopulla toteuttamassa kyselyssä, jossa tuhannelta suomalaiselta kysyttiin puhelimitse näkemyksiä pelastustoimesta. Tuloksia verrattiin aikaisempaan kahdeksaan kyselyyn, joita on toteutettu kolmen vuoden välein 90-luvun alusta alkaen.

Pelastustoimeen luotetaan edelleen, ja sen toimintaa pidetään tehokkaana ja ammattitaitoisena. Mielikuva tehokkuudesta on vahvistunut entisestään.

Toimintaa pidetään tehokkaana erityisesti niissä onnettomuuksissa, joita pelastustoimi hoitaa eniten eli liikenneonnettomuuksissa ja tulipaloissa.

Positiiviset mielikuvat pelastustoimen toiminnasta ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla. Sen sijaan negatiiviset mielikuvat ovat kaikki vähentyneet tilastollisesti merkitsevästi. Pelastusopiston raportissa arvioidaan, että pelastustoimi on ansainnut luottamuksensa omalla toiminnallaan.

Suomalaiset luottavat pelastusjärjestelmän toimintaan oman kuntansa alueella. Melkein kaikkien suomalaisten mielestä (97 %) toimintaa sopii hyvin, melko hyvin tai jossain määrin kuvaamaan adjektiivit tehokas, ammattitaitoinen ja luotettava.

Lisäksi yhdeksän kymmenestä näkee toimintaa sopivana kuvauksina nopea (93 %) ja joustava (88 %). Maaseutumaisissa kunnissa asuvat (89 %) eivät pitäneet toimintaa yhtä usein nopeana kuin kaupungeissa asuvat.

Pelastustoimen kustannuksiin suomalaisilla ei ole selkeää kantaa. Vähän yli puolet pitää toimintaa kalliina (54 %), mutta toisaalta halpana (58 %). Pelastustoimea kalliina pitävien osuus on pudonnut merkittävästi.

Suomalaisten pelastusasenteet -raportti on luettavissa Pelastusopiston sivulta.

Kuvassa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksikköjä liikenneonnettomuuspaikalla Lahdentiellä 21. marraskuuta 2017. Kuva: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Lehtikuva.

Lue lisää aiheesta