Pelastustoimeen kehitetään laadun mittareita

Pelastustoimeen kehitetään laadun mittareita

Pelastusopistolla käynnissä olevassa hankkeessa etsitään ensimmäistä kertaa kansallisia laatumittareita, joilla voidaan kuvata pelastustoimen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Pelastustoimesta ovat toistaiseksi puuttuneet valtakunnalliset, toiminnan vaikuttavuutta...
Keski-Suomen toimintavalmiudesta kanneltiin Aviin

Keski-Suomen toimintavalmiudesta kanneltiin Aviin

Pelastuslaitosta syytetään paloasemien sulkemisen salailusta ja tilastoinnin jälkikäteisestä vääristelystä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on saanut käsittelyynsä kantelun, jossa virastoa vaaditaan puuttumaan pelastustoimen palveluiden tuottamiseen...