Paloasemaverkkoon tarvitaan hienosäätöä

Paloasemaverkkoon tarvitaan hienosäätöä

Nykyiset paloasemat ovat pääosin oikeilla paikoilla. Tämän hetkinen asemaverkko riittää pääosin kattamaan pelastuspalvelut, mutta joillekin alueille lisävahvistus on kuitenkin tarpeen, osoittaa Helsingin yliopistolla tehty pro gradu -tutkielma. Hälyttävää puutetta...
Pelastustoimeen kehitetään laadun mittareita

Pelastustoimeen kehitetään laadun mittareita

Pelastusopistolla käynnissä olevassa hankkeessa etsitään ensimmäistä kertaa kansallisia laatumittareita, joilla voidaan kuvata pelastustoimen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Pelastustoimesta ovat toistaiseksi puuttuneet valtakunnalliset, toiminnan vaikuttavuutta...
Keski-Suomen toimintavalmiudesta kanneltiin Aviin

Keski-Suomen toimintavalmiudesta kanneltiin Aviin

Pelastuslaitosta syytetään paloasemien sulkemisen salailusta ja tilastoinnin jälkikäteisestä vääristelystä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on saanut käsittelyynsä kantelun, jossa virastoa vaaditaan puuttumaan pelastustoimen palveluiden tuottamiseen...