Uudenmaan neljän pelastuslaitoksen fuusiosta tehty esiselvitys esittää 24 tunnin työaikajärjestelmän työnantajan näkökulmasta tehokkaimmaksi työaikamuodoksi.

Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten mahdollisesta yhdistymisestä tehdyssä esiselvityksessä otetaan kantaa työaikaan.

Tällä hetkellä kaikkien neljän pelastuslaitoksen pelastustoimen ja ensihoidon vuorotyötä tekevä henkilöstö – lähes 1500 työntekijää – tekee 24 tunnin työaikaa keskimäärin 42 tunnin viikkotuntimäärällä.

Selvitysmies Olavi Liljemark toteaa, että ”nykyinen järjestelmä mahdollistaa nelivuorojärjestelmän ja on työnantajan näkökulmasta tehokkain työaikamuoto suhteessa henkilöresursseihin.”

Lisäksi Liljemark mainitsee, että ”järjestelmä mahdollistaa henkilöstön rekrytoinnin Uudenmaan maakuntaa laajemmalta alueelta kuukausittaisten työvuorojen määrän jäädessä 7–8 työvuoroon kuukaudessa”.

Liljemarkin valmistelema selvitys käsiteltiin Uudenmaan maakuntahallituksessa 20. elokuuta.

Selvitykseen on sisällytetty painelaskelma, jossa on huomioitu fuusiosta johtuvat kiinteistö- ja kalustokulut, palkkojen harmonisointi sekä mahdollinen pelastuksen ja ensihoidon työaikamuutoksen tuoma kustannusten nousu, jos työajassa siirryttäisiin kaksivuorojärjestelmään. Laskelma osoittaa Uudenmaan maakunnalle 11,27 miljoonan euron lisäkustannusta.

Jos Uudenmaan pelastuslaitos perustetaan, siitä tulee Pohjoismaiden suurin pelastuslaitos ja merkittävä toimija Suomen sisäisessä turvallisuudessa.

Lue esiselvityksestä lisää syyskuun puolivälissä ilmestyvästä Pelastusalan ammattilainen -lehdestä.

Kuva: Lehtikuva

 


Lue lisää aiheesta:

Fuusio tai ei, ainakin yhteistyö tiivistyy (Pelastusalan ammattilainen 4/2017)

Lue lisää aiheesta