Kysyimme ensihoitoesimieheltä, pelastajalta ja hätäkeskuksen ylipäivystäjältä, miten viranomaisyhteistyö toteutuu kentällä.

Olemme kaikki samassa veneessä

Lotta Winberg

”Pääsääntöisesti yhteistyö toimii hyvin kaikkien viranomaisten kanssa. Toisinaan on tilanteita, joissa meille syntyy lisätyötä, kun jollakin viranomaisella on ollut oma, hälytysohjeiden vastainen tyyli toimia. Aiemmin tämä on ollut tavanomaisempaa, mutta nykyään onneksi vähenemään päin.

Ongelmia syntyy, kun kaikki eivät tiedä, mitä eri toimijat tekevät ja miten. Sitä ei aina ymmärretä, että hätäkeskuksessa ilmoituksen vastaanotto ja tehtävänseuranta ovat eri ihmisillä. Aiemmin ymmärrystä oli helpompi luoda, kun saimme olla mukana seuraamassa toistemme työtä. Ymmärtämättömyys ei välttämättä näy työn laadussa, mutta se vaikuttaa kokemukseen työn tekemisestä.

Toivoisin, että kentällä muistettaisiin, että me kaikki olemme vain ihmisiä ja pyrimme tekemään työmme mahdollisimman hyvin. Vaikka me hätäkeskuksessa olemme vain kasvottomia ääniä radiossa, olemme kuitenkin samassa veneessä.”

Lotta Winberg
ylipäivystäjä
Turun hätäkeskus

Yhteisen ymmärryksen puute voi aiheuttaa epäselvyyksiä

Mari Kiuru

”Pyrimme joustamaan mahdollisuuksien mukaan suuntaan ja toiseen. Saamme esimerkiksi poliisilta matalalla kynnyksellä tukea tehtäville ja vastavuoroisesti otamme alkoholiverinäytteitä alueilla, joissa ei ole yöpäivystystä. Pelastustoimen kanssa yhteistyö on loogisesti kaikista helpointa, kun olemme samoissa tiloissa. Siitä on iso etu. Suoritamme yhteisiä harjoituksia sekä tuemme toistemme toimintaa.

Nykyään myös sosiaali- ja kriisipäivystys on samoissa tiloissa kanssamme. Se on mahdollistanut lähestymisen entistäkin matalammalla kynnyksellä ja lisännyt viranomaisten välistä keskustelua. Kerran viikossa pidämme viranomaispalaverin, johon osallistuvat tehtävien niin salliessa sosiaali- ja kriisipäivystys, pelastustoimi (P3), poliisi (K1) ja ensihoito (L4).

Hätäkeskuksen kanssa yhteistyö on vähäisintä mutta sujuvaa. Olisi tärkeää, että voisimme edelleen tehdä tutustumiskäyntejä toistemme yksiköihin. Yhteistyössä ilmenevät epäselvyydet liittyvät usein siihen, ettemme täysin ymmärrä toistemme työhön vaikuttavia tekijöitä.”

Mari Kiuru
ensihoitoesimies
Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Organisaatiot työtapoineen ovat toisilleen vieraita

Juha Jyräs

”Pelastajan perustyössä viranomaisyhteistyö ei näy juurikaan. Tehtävillä kohtaamme, ja asiat tulevat kyllä hyvin hoidettua. Hätäkeskukseen yhteistyö on aika vähäistä pelastajan työssä, mutta ensihoitovuoroissa yhteistyötä on enemmän.

Varmasti lisäisi ymmärrystä ja auttaisi työskentelyssä, jos viranomaiset olisivat lähempänä toisiaan ja tekisivät enemmän yhteistyötä. Nyt organisaatiot työtapoineen ovat aika vieraita toisilleen, ja etenkin poliisi on meistä aika etäällä. Osaisimme paremmin valmistautua tilanteisiin, jos poliisin toimintamallit olisivat meille tutumpia. Katsantokantoja avartaisi, jos voisimme mennä tutustumaan toistemme toimintaan yli viranomaisrajojen.

Päivittäisessä työssä viranomaisyhteistyötä ei mielestäni tarvitse olla lisää, mutta silloin tällöin tulee vastaan tilanteita, joissa yhteistyötä olisi hyvä tiivistää.”

Juha Jyräs
pelastaja
Kymenlaakson pelastuslaitos

Juttu on julkaistu Pelastusalan ammattilainen -lehden numerossa 1/2024.

Teksti: Maarit Krok
Kuvat: iStock, haastateltavat

Lue lisää aiheesta