Jyväskylässä on kuukausien ajan valmisteltu paluuta vuorokausityöhön. Palomiesten ammattiyhdistys harkitsee vielä omaa lausuntoaan työajan poikkeusluvasta.

Keski-Suomen pelastuslaitos hakee työajan poikkeuslupaa Jyväskylän ja Äänekosken vuorotyötä tekevälle pelastustoimen henkilöstölle, tiedottaa Jyväskylän kaupunki.

Pelastustoimen työvuorot ovat haettavassa mallissa pääsääntöisesti 24 tuntia ja ensihoidon työvuorot pääsääntöisesti 12 tuntia. 24 tunnin työvuorossa aktiivityöajaksi haetaan enintään 13 tuntia.

Pelastushenkilöstöllä ensihoidon 12 tunnin vuorot toistuisivat pääsääntöisesti joka kolmas työvuoro. Myös pelastustyössä tehtäisiin 8–12 tunnin pituisia vuoroja, esimerkiksi kun työvuoron vahvuutta nostetaan tai järjestetään koulutusta, kaupunki esittää.

Henkilöstöjärjestöt varauksellisia

Poikkeuslupaa päädyttiin kaupungin mukaan hakemaan uuden työaikalain, aluehallintoviraston työn psykososiaalista kuormittavuutta koskeneen tarkastuskertomuksen sekä henkilöstön kuulemisen perusteella.

Jyväskylän ja Äänekosken palomiehet ovat tehneet kaksivuorotyötä yhdeksän ja viidentoista tunnin vuoroissa keväästä 2017 alkaen.

Jos aluehallintovirasto myöntää poikkeusluvan, palomiehet siirtyvät vuorokausirytmiin maaliskuun alussa, ilmoittaa Jyväskylän kaupunki.

Tilanne ei kuitenkaan ole ongelmaton, kerrotaan SPALin paikallisesta jäsenyhdistyksestä Keski-Suomen Pelastusalan ammattihenkilöstö ry:stä.

– Työnantajan tekemässä työajan poikkeuslupahakemuksessa ei ole henkilöstöjärjestöjen puoltolauseketta. Se tarkoittaa, että henkilöstö ei ole vielä tukenut hakemusta. Olemme työnantajan kanssa sopineet, että järjestöt voivat lupakäsittelyn yhteydessä lausua asiasta, yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Salonen kertoo.

Henkilöstön edustajien kuuleminen on normaali osuus poikkeuslupien käsittelyä aluehallintovirastossa.

– Tässä vaiheessa poikkeuslupahakemus on vasta työnantajan toiviokirje. Se odottaa avin käsittelyä ja meidän lausuntoamme, Salonen huomauttaa.

Jopa kymmeniä vuoroja pilkottaisiin

Hakemuksessa saattaa olla merkittäviä ristiriitaisuuksia työaikalakiin sekä virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen nähden, epäilee Salonen.

Ongelmat liittyvät myös esimerkiksi palomiesten 24 tunnin työvuorojen pilkkomiseen lyhyemmiksi vuoroiksi.

– Näyttää käytännössä siltä, että noin 30 työvuoroa pilkottaisin ensihoitovuoroiksi.

Uuden työaikalain henki on, että paikallisia neuvotteluja kannustetaan käymään sekä työnantajan tarpeet että henkilöstön tarpeet huomioiden, Salonen sanoo.

– Nyt työaikahakemusta on valmisteltu meillä niin, että työnantaja on ottamassa kaiken, mutta ei tarjoa mitään.

– Siitä täytyy työnantajalle kuitenkin antaa tunnustusta, että henkilöstön kanssa keskustellaan aiempaa enemmän.

Keskustelua työajasta käydään Keski-Suomessa tiivistii vielä helmikuussa.

Lue myös: Palomiesten kuormitusselvitys valmistui Keski-Suomessa (1.4.2019)
Lue myös: Keski-Suomen palomiehet kokonaispalkalla kahteen vuoroon (6.4.2017)

Lue lisää aiheesta