Työpaikoilla tapahtuva työehtojen sopiminen vaatii osaamista, sitoutumista ja aitoa halua yhteistoimintaan työntekijöiden ja työnantajan välillä. Parhaimmillaan kaikki voittavat, nähdään Palomiesliitossa.

Työehtojen paikallisen sopimusvapauden lisääminen herättää keskustelua säännöllisin väliajoin. Työntekijäkeskusjärjestö STTK tekee tuoreessa uutisessaan huomion siitä, miten keskustelu yleissitovuudesta ja paikallisesta sopimisesta on liian suppeaa.

STTK:ssakin nähdään, että tarve paikalliseen sopimiseen kasvaa, kun työn murros kiihtyy. Samalla on tärkeää ymmärtää, että pirstaloituvilla työmarkkinoilla työntekijän suojan tarve lisääntyy, ei vähene.

Palomiesliiton jäsenet työskentelevät kuntien, sairaanhoitopiirien ja valtion työpaikoilla. Niissä paikallista työehdoista neuvottelemista katsotaan eri kulmasta kuin yksityisellä sektorilla, jossa juuri työehtosopimusten yleissitovuuden periaate on merkittävä asia.

SPALin jäsenet ovat kahden kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ja yhden valtion virkaehtosopimuksen piirissä.

Pelastusalalla liiton jäsenet työskentelevät 22 pelastuslaitoksella, joissa työnantajat ovat kuntia sekä kunnallisia liittoja ja yhtymiä.

– Mahdollisuus sopia paikallisesti on kuntasektorilla suuri. On hyvin harvoja asioita, joita ei voitaisi sopia, jos niin paikallisesti nähdään parhaaksi, kertoo edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola SPALista.

Kokonaan toinen asia on, kuinka paljon paikallista sopimista käytännössä käytetään.

– Sitä voitaisiin tehdä enemmänkin kuin nyt. Kun paikallinen sopiminen on aitoa ja tasapuolista, puolin ja toisin joustetaan ja tehdään kompromisseja, on tuloksena usein sopimus, jonka molemmat osapuolet katsovat itselleen hyväksi.

Yhdeksi hyväksi esimerkiksi Jaakkola nostaa pelastushenkilöstön osalta kokonaispalkkasopimukset.

STTK kannattaa paikallisen sopimisen edistämistä työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Keskusjärjestö korostaa sopimisen vaativan osaamista, tietoa, taitoa, perusteluja ja aikaa neuvotella.

Ylipäätään paikallinen sopiminen edellyttää hyvää neuvottelukulttuuria, riittävää tiedonkulkua ja neuvotteluosapuolten tasaveroista asemaa, korostaa johtaja Katarina Murto STTK:sta.

Palomiesliiton Jaakkola edellyttää, ettei paikalliseen sopimiseen lähdetä millään valmiilla kaavalla.

– Neuvotteluiden ja sopimisen pitää tietenkin olla aitoa. Työntekijäpuolella tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Pöytään ei voida tulla niin, että työnantaja heti aluksi sanelee lopputuloksen.

Työnantajapuoli on luonnostaan vahvemmassa roolissa, sillä kun esimerkiksi on käytössä kaikki neuvoteltavaan asiaan liittyvä taloustieto. Aidon sopimisen saavuttamiseksi onkin oleellista varmistaa henkilöstöä edustavalle luottamusmiehelle riittävä tiedonsaanti.

Pelastuslaitoksissa paikallinen sopiminen tulee todennäköisesti lisääntymään, Jaakkola arvioi. Palomiesliitto kannustaa jäsenyhdistyksiään paikalliseen sopimiseen ja antaa siihen tarvittavaa tukea.

 

Kuva: Istock.com/Choreograph

 

Lue lisää aiheesta