Sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyysaika voidaan siirtää, jos työkyvyttömyys alkaa ennen vuosilomaa tai vuosiloman aikana, kirjoittaa Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Kesälomakauden kiihtyessä kannattaa muistaa, että vuosilomalla ei tarvitse sairastaa. Toki niinkin voi tehdä, mutta halutessaan loman ajalle ajoittuneet sairauspäivät voi siirtää myöhäisempänä ajankohtana pidettäviksi. Vuosiloma on tarkoitettu työn rasituksista palautumiseksi ja sairausloma määrätään sairaudesta toipumista varten.

Sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyysaika voidaan siirtää, jos työkyvyttömyys alkaa ennen vuosilomaa tai vuosiloman aikana. Vastaava oikeus loman siirtämiseen on, jos viranhaltija tai työntekijä jo ennakolta tietää, että hän joutuu vuosilomansa aikana sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon (esimerkiksi leikkaus), jonka aikana hän on työkyvytön.

Koska asiasta on sovittu sekä Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) että Valtion virkaehtosopimuksessa, karenssipäiviä ei työntekijälle, viranhaltijalle tai virkamiehelle tule.

Loman siirtoa on kuitenkin vaadittava ja niin pian kuin mahdollista sairauden alettua. Jos kyse on loman aikana tiedossa olevasta operaatiosta tms. työkyvyttömyyttä aiheuttavasta hoidosta, on asiasta ilmoitettava työnantajalle jo ennen loman alkua. Ilmoitus tulee tehdä työnantajalle siten, kuin työpaikan sairauspoissaoloilmoituskäytännöistä on sovittu. Työnantajalla on oikeus vaatia sairastumisesta lääkärintodistusta, vaikka sitä ei työpaikan normaaleissa käytännöissä välttämättä vaadittaisikaan.

Siirretyt lomapäivät annetaan myöhempänä ajankohtana. Niiden antamisesta voidaan sopia, mutta jos sopimukseen ei päästä, työnantajalla on oikeus määrätä siirretyn loman ajankohdasta.

Myös kesäsijainen saa sairastaa

Kesällä erityisesti opiskelijat paikkaavat sijaisina vakituisia virkamiehiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä. Myös sijaisilla on oikeus sairastaa. Kunta-alalla palvelussuhteen kestettyä 60 kalenteripäivää, sijaisella on täysi sairauslomaoikeus. Jos palvelussuhde ei ole jatkunut ennen sairauslomaa 60 kalenteripäivää, on sijaisella kuitenkin aina oikeus varsinaiseen palkkaan enintään 14 kalenteripäivän sairausloman ajalta.

Valtion virkamiehellä on aina oikeus sairausajan palkkaan virkasuhteen keston pituudesta riippumatta.

Jos sairastut, ilmoita sairastumisesta työnantajalle siten, kuin työpaikan sairauspoissaoloilmoituskäytännöistä on sovittu. Työpaikalla noudatettavista käytänteistä riippuu, tarvitseeko sinun toimittaa sairastumisesta työnantajalle lääkärintodistus vai ei.

Pyydä apua tarvittaessa

Jos sairastut lomallasi tai muutoin ja tarvitset asiassa apua, ota ensisijaisesti yhteyttä luottamusmieheesi. Jos et tavoita luottamusmiestä, voit ottaa myös yhteyttä Palomiesliiton edunvalvonnan päivystävään puhelimeen.

Yhteystiedot löytyvät Palomiesliiton nettisivuilta: luottamusmiehet, Palomiesliitto.

Edunvalvontapuhelin päivystää heinäkuussa poikkeuksellisesti klo 10.00 – 14.00.


Teksti: Pasi Jaakkola, edunvalvontajohtaja, Suomen Palomiesliitto SPAL
Kuva: istock.com/kapulya

Lue lisää aiheesta