Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut tähän asti vetovoimainen työnantaja, mutta hyvinvointialueen säästöt uhkaavat sekä työhyvinvointia että kansalaisten kokonaisturvallisuutta.

Pirkanmaan pelastuslaitos tavoittelee vuonna 2024 miljoonan euron säästöjä. Kulukuri alkoi jo viime vuonna niin ikään miljoonan euron säästötavoitteella.

Käytännössä tilanne näkyy paloasemilla siten, että akuutin henkilöstövajeen kohdalla asemia suljetaan. Suunnitelma asemien sulkemiseksi on tehty erityisesti kesää ajatellen, mutta jo nyt ennen kesälomakauden alkua Kaavarinkadun tilapäinen asema on ollut kiinni henkilöstöpulan vuoksi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviossa mainitaan, että pelastustoimen tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluita, joihin kansalaisten luottamus säilyy korkeana. Pelastustoimen taloutta pyritään talousarvion mukaan tasapainottamaan taloudellisesti tehokkailla palveluilla, tarkasti kohdennetuilla resursseilla ja esimerkiksi toimenkuvien päivittämisellä.

SPAL ja sen Pirkanmaan paikallisyhdistykset ovat huolissaan alueen valmiustasosta ja pelastuspalveluiden saatavuudesta.

–  Paikallisesti on erittäin tärkeää, että kaikki pelastusasemat ovat auki ja pelastuslaitoksen valmius on palvelutason edellyttämällä tasolla, Pirkanmaan pelastusalan ammattilaisten puheenjohtaja Sami Ahola huomauttaa.

Kesän resurssitilanne huolettaa Aholaa. Kesän sijaisilla on aiempaa vähemmän kokemusta kuin aikaisempina vuosina. Suurin osa sijaisista on vastavalmistuneita tai vuoden opiskelleita pelastajia. Tänä vuonna kolmannes sijaisista on opiskellut vasta puoli vuotta, eikä heillä ole vielä sammutuskokemusta.

– Näitä niin kutsuttuja yhden viivan pelastajia meillä ei ole aiemmin ollut, Ahola sanoo.

Ahola ihmettelee, miksi ehjä piti rikkoa.

– Pirkanmaan pelastuslaitos oli aiemmin toimiva kokonaisuus ja pärjäsi taloudellisesti hyvin. Nyt joudumme säästämään sellaisesta, josta ei ole enää säästettävää.

Teksti: Maarit Krok
Kuva: Timo Marttila

Lue myös: SPAL ja Oulun palomiesyhdistys: Hyvinvointialueen säästötoimenpiteet ovat lyhytnäköisiä

Lue lisää aiheesta