Jäseniä koskevat virka- ja työehtosopimukset umpeutuvat maaliskuussa 2020. SPAL tekee syksyn ajan valmisteluja neuvotteluja varten.

Palomiesliiton jäseniä koskevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31.3.2020.

Neuvottelut käynnistyvät tunnusteluilla alkuvuoden 2020 aikana, varsinaiset neuvottelut käydään maaliskuussa ja tyypillisesti tunnelma tiivistyy aivan viimeisten päivien aikana, kun sopimukset umpeutuvat.

Edellisen vuoden 2018 neuvotteluiden tapaan edessä on toimialakohtaiset neuvottelut, jossa ei ole keskusjärjestöjen sopimaa raamia eli keskitettyä työmarkkinaratkaisua. Puhutaan ”puhtaasta liittokierroksesta”.

Palomiesliiton toimisto valmistelee syksyn aikana tavoitteita sopimusneuvotteluihin. Liittohallituksen puheenjohtajisto, liiton johto ja edunvalvontajohto käsittelivät tavoitteita elokuun lopulla. Liittohallitukselle tavoitteet esitellään seminaarikokouksessa 10.–11. syyskuuta.

– Seuraavaksi tavoitteista keskustellaan luottamusmiesten kanssa, kertoo edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Jäsenille tavoitteista tiedotetaan loppuvuoden aikana, viimeistään liittokokouksessa. Tämän vuoden kokous järjestetään Kotkassa 28. marraskuuta.

Lokakuussa käynnistyy puolen vuoden jakso, jolloin sopimukset neuvotellaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Sopimusneuvotteluista on jälleen kerran paineita.

Ammattiliitot vaativat ilmaiseksi tehtävien kiky-tuntien poistamista. Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus pidensi työntekijän vuosittaista työaikaa keskimäärin 24 tunnilla, ansiotasoa muuttamatta.

Palomiesliiton jäsenistä työajan kiky-pidennys koski KVTESin ja valtion VESin piirissä olevia jäseniä. Pelastuslaitoksissa kiky-pidennys koski yleis- ja toimistotyöaikaa tekeviä. Sen sijaan poikkeusluvan mukaista työaikaa tekeville ja 40 tunnin viikkotyöaikaa tekeville ei tullut työajan pidennystä.

 


Sopimukset

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
– Pelastuslaitoksissa työskentelevät jäsenet
– Jäseniä neuvotteluissa edustaa KoHo (SPALin, SuPerin ja Tehyn neuvottelujärjestö)

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
– Palomiesliiton jäsenistä päätoimiset ensihoitajat
– Jäseniä neuvotteluissa edustaa KoHo (SPALin, SuPerin ja Tehyn neuvottelujärjestö)

Valtion virka- ja työehtosopimus
– Hätäkeskuksissa työskentelevät jäsenet
– Jäseniä neuvotteluissa edustaa Pro (SPALin ym. neuvottelujärjestö)

 


 

Kuva: Aarkistokuva palkansaajien yhteisestä mielenilmauksesta Helsingin Rautatientorilta syyskuulta 2015.

 

Lue lisää aiheesta