Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen innovaatio TS-kontti sai toisen palkinnon Palosuojelurahaston vuoden 2023 innovaatiokilpailussa. TS-kontti on asemien välillä liikuteltava täydentävien sammutusmenetelmien koulutusyksikkö.

TS-kontin on kehittänyt kokonaisuudessaan pelastuslaitoksen ”savutiimi”: pelastusryhmänjohtaja Mikko Mäkinen, palomestari Jukka Saarelainen, pelastusryhmänjohtaja Tuomas Kinnunen, pelastusryhmänjohtaja Erno Välijoki, pelastaja-ensihoitaja Iiro Määttä, pelastaja-ensihoitaja Joonas Karvinen sekä pelastaja-ensihoitaja Mikko Korpelainen.

– Maaseutupelastuslaitoksilla täydentävien sammutusmenetelmien hallinta on ehdotonta, jotta toimintaedellytykset säilyvät myös syrjäseuduilla, pelastusryhmänjohtaja Tuomas Kinnunen sanoo.

Pohjois-Karjalassa henkilöstövaje on tunnistettu ongelma, samoin kuin savusukeltajien vähäisyys.

– Täydentävillä sammutusmenetelmillä saamme ostettua aikaa. Tulipalo voidaan saada tukahdutettua ulkoapäin ennen kuin savusukeltajat tulevat kohteeseen. Näillä välineillä ei tehdä kokonaissammutusta, mutta estetään palon leviäminen ja minimoidaan vahingot, pelastusryhmänjohtaja Mikko Mäkinen kertoo.

Hälytystilanne harjoitellaan kokonaisuudessaan

TS-kontin sammutusvälineet löytyvät Pohjois-Karjalassa jokaisesta sammutusautosta ja lähes jokaisesta ensihoitoyksiköstä. Tällä hetkellä välineistöön kuuluu jauhepistosuihkuputki, kaksi kuuden kilogramman jauhesammutinta, heittosammutin sekä poravälineistö.

Tiimi miettii jatkuvasti myös kehityskohteita, mutta välineistö halutaan pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä.

Kontin käytöstä vastaavat kullakin asemalla kouluttajat, joilla on tarvittava osaaminen kontin tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Tuli sytytetään sille varattuun altaaseen, ja kouluttajien tehtävänä on varmistaa, että konttia ei polteta loppuun.

Koulutukseen kuuluu sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Varsinaisen simulaattorin suoritukset toteutetaan kahden hengen tiimeissä. Harjoituksessa hälytystilanne simuloidaan kokonaisuudessaan. Sammutusmenetelmien lisäksi harjoitellaan murtautumista ja Virve-toimintaa.

– Erityisesti sitä on kehuttu, että kokonaissuorituksen pääsee tekemään hälytyksen omaisesti, Kinnunen sanoo.

TS-kontti mahdollistaa monialaisen yhteistyön

Koulutuksessa käytettävä kontti kiertää vuorollaan jokaisella pelastuslaitoksen asemalla. Siksi sen oltava helposti siirrettävä. TS-kontti on rakennettu pieneen – 4 m2 – merikonttiin, mutta siihen on rakennettu mahdollisimman todenmukainen puutalon seinä. Tarvittavat korjaustoimenpiteet voidaan tehdä pelastuslaitoksella, mutta vuoden käytön jälkeen vain ikkunanpieliä on jouduttu uusimaan.

TS-kontin rakennuskustannukset olivat noin 3 000 euroa. Pelastustoiminnasta vastaava johto suhtautui kontin rakentamiseen ja tulevaan koulutukseen alusta asti kannustavasti.

Täydentäviä sammutusmenetelmiä hyödyntää ensihoidon lisäksi myös rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksella on Lieksassa pilottiyksikkö, joka on koulutettu täydentävien sammutusmenetelmien käyttöön.

– Rajavartiolaitoksen yksikkö liikkuu rajalla, jossa on myös asutusta, ja he ovat monesti ennen meitä kohteessa sekä ensivaste- että rakennuspalokeikoilla, Mäkinen sanoo.


Tiimit tuottavat uutta

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on järjestäydytty eri osaamisalueiden tiimeihin. Pelastuspäällikkö Ville-Petteri Pulkkinen organisoi toimintamallin, jossa työntekijät kehittävät pelastuslaitoksen toimintaa osaamisalueittain. Jokaisessa tiimissä on 5–10 vapaaehtoista jäsentä, ja tiimin vetäjäksi on nimetty alipäällystön tai päällystön edustaja.

Savutiimin lisäksi pelastuslaitoksella on omat tiiminsä esimerkiksi kemikaalionnettomuuksien pelastustoimintaan. Tiimitoiminnan kautta koulutuksiin ja hälytysten toimintamalleihin on saatu luotua yhdenmukaisuutta.

Teksti: Maarit Krok
Kuvat: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Lue myös aiempina vuosina palkituista:
Innovaatiopalkinnoilla huomiota sähköautopalojen työturvallisuudelle
Innovaatiopalkinnolla palkittu keksintö helpottaa tikastyöskentelyä
Innovaatiokilpailun voitto kemikaalien valutuskourulle

Lue lisää aiheesta