Virkapaketilla vahvistettaisiin koko pelastusalueen toimintavalmiutta, pelastuslaitos perustelee.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos esittää henkilöstöohjelmaa, jossa perustettaisiin viisi uutta palomiehen virkaa kahden seuraavan vuoden aikana.

Esitys sisältyy pelastuslaitoksen ensi vuoden talousarvioesitykseen. Aluepelastuslautakunta on käsitellyt esitystä ja lähettänyt sen kuntiin lausuntokierrokselle. Lopullisesti esityksen kohtalo ratkeaa päättävissä elimissä syksyn aikana, viimeistään Porvoon kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa.

– Pohjaesitys on tehty ja asian käsittely käynnistynyt. Me pelastuslaitoksella tietenkin näemme selkeästi uusien palomiesten tarpeen. Käytännössä vuorokausivahvuuteen saataisiin yksi palomies lisää, pelastusjohtaja Peter Johansson sanoo.

Uudet virat vahvistaisivat koko pelastusalueen toimintavalmiutta, talousarvioesityksessä todetaan. Alue sisältää Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon.

Yksi peruste virkapaketille on pelastuslaitoksen mukaan sopimuspalokuntalaisten saatavuuden ongelmat. Esimerkiksi savusukelluskelpoisten määrä on tässä joukossa laskenut kolmanneksella. Haasteisiin pyritään vastaamaan tukemalla sopimuspalokuntatoimintaa lukuisin eri keinoin, mutta samaan aikaan uusia palomiesten virkojakin tarvitaan.

– Osa sopimuspalokuntia toimii oikein hyvin, mutta osittain on suuriakin ongelmia päivävahvuuksissa. Suorituskyvyn varmistaminen edellyttää toimia, Johansson sanoo.

Toiseksi miehistövahvuutta painavat henkilöstön pitkät sairauslomat, jotka Johanssonin mukaan ovat viime vuosina tulleet näkyviin erityisesti ikääntyneillä palomiehillä. Sairauslomansijaiset ovat jo mukana vahvuuksissa.

– Pelastustoimessa ei ole sellaista mahdollisuutta keikkatyöläisiin kuin vaikka ensihoidossa on.


”Meidän on pakko jatkaa laitoksen kehittämistä.
Näin on tehtävä riippumatta siitä,
tuleeko maakunnallista pelastuslaitosta
tai Uudenmaan soten erillisratkaisua.”

 

Talousarvioesityksen taustalla on pelastusjohtajan mukaan se tosiasia, että pelastustoimen kehittämisen aika on käsillä.

Uudenmaan sote-erillisratkaisua selvitetään parhaillaan. Vielä ei tiedetä täydellä varmuudella, jatkavatko neljä pelastuslaitosta itsenäisinä — HIKLU-yhteistyötä tehden — vai muodostetaanko niistä iso Uudenmaan pelastuslaitos.

– Meidän on pakko jatkaa laitoksen kehittämistä. Näin on tehtävä riippumatta siitä, tuleeko maakunnallista pelastuslaitosta tai Uudenmaan soten erillisratkaisua. Olemme odottaneet, voi sanoa että olemme venyneet, Johansson selventää.

– Tarvitsemme kokonaiskehittämistä ja osana sitä on myös tämä kahdelle vuodelle jaettu uusien palomiesten virkojen perustaminen.

Itäisellä Uudellamaalla on nyt 42 vakinaisen palomiehen virkaa, joten viiden viran lisäys olisi merkittävä.

Luottamusmies Henri Forsberg Itä-Uudenmaan palohenkilöstö ry:stä kertoo, että lisähenkilöstön tarve on tiedostettu pitkään.

– Pelastuslaitoksen esitys uusien virkojen perustamisesta on oikean suuntainen ja toivon että päättäjät suhtautuvat siihen suopeasti. Hyvä kun asia etenee johdon taholta. Perustelut ovat selvät ja olemme vahvasti niiden takana.

Forsbergin mukaan lisätyövoiman tarve on ilmeinen, jotta pelastustoimi voi toimia tehokkaasti ja työturvallisuusvaatimukset huomioiden.

Kalustosta on huolehdittu, mutta henkilöstöresurssiin ei toistaiseksi ole saatu parannusta.

– Ajoneuvot meillä ovat oikein hyvällä mallilla, mutta myös miehiä pitää olla riittävästi, jotta autot saadaan hätätilanteessa liikkeelle.

 

Kuvassa Itä-Uudenmaan pelastusjohtaja Peter Johansson (arkistokuva.)

Lue lisää aiheesta