Ensihoitajat saavat rokotteen ensimmäisten joukossa, niin myös ensihoitotyöhön osallistuvat palomiehet. Rokotusten etenemisessä on alueellista vaihtelua.

Suomi sai ensimmäiset 10 000 kappaleen ja 40 000 kappaleen koronarokote-erät joulukuun lopun ja vuodenvaihteen aikoihin. Julkistetun toimitusaikataulun mukaan maahan tulisi tammikuun aikana noin 50 000 rokoteannosta viikossa. Suomen tavoite on, että koko väestö suojataan vapaaehtoisilla ja maksuttomilla rokotuksilla.

Rokotusten antamisesta vastaavat kunnat, jotka tekevät yhteistyötä sairaanhoitopiirien ja sairaanhoidon erikoisvastuualueiden (ERVA) kanssa. Rokotusten toteuttamista ohjaa ja tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL:n tämänhetkisen suosituksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa rokotteita tarjotaan koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille. Erikseen suosituksessa on mainittu ensihoidon henkilökunta, mutta ei esimerkiksi pelastustoimen työntekijöitä.

Pelastuslaitoksien osalta rokotukset ovat monilla alueilla käynnistyneet viime viikolla tai tällä viikolla. Tyypillisesti aluksi rokotetaan ensihoidon henkilöstön ohella pelastustoimen henkilöstöstä ne, jotka osallistuvat ensihoitotehtäviin.

Alueilta tulleiden tietojen mukaan rokotusten etenemisessä on vaihtelua. Joillain alueilla ei ole ensihoitajienkaan laajoja rokotuksia vielä aloitettu, kertovat Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin luottamusmiehet.

Helsingissä aloitettiin jo joulukuussa

Helsingin pelastuslaitoksella palomiehet tekevät puolet työvuorostaan ensihoitoa, joten pelastuksen operatiivinen henkilöstö on kokonaisuudessaan mukana pääkaupungin rokotusten ensimmäisessä aallossa. Ensihoidon ja pelastustoimen työntekijöiden rokotukset käynnistyivät työterveyshuollossa 28.–31. joulukuuta.

– Useat kymmenet palomiehet, ylipalomiehet ja paloesimiehet ottivat rokotuksen ennen vuodenvaihdetta, ja sama hyvä tahti on jatkunut tammikuun ensimmäisinä viikkoina. Tarkkaa tilastoa ei ole siitä, kuinka moni vajaasta 300 pelastustoimen operatiivisesta työntekijästä on tähän mennessä ottanut rokotteen, mutta kymmenittäin heitä on, kertoo pääluottamusmies Sami Anttila Helsingin palohenkilöstö ry:stä.

Rokotuksissa on mahdollisuuksien mukaan pyritty käymään vuoroittain työajalla. Rokotusten ottamiseen on henkilöstön keskuudessa Anttilan arvion mukaan suhtauduttu asiallisesti, kuten influenssarokotuksiinkin. Toistaiseksi kommentteja on tullut lähinnä ajanvarauksen toimivuudesta.

Koronarokotussarjan toisen annoksen antaminen käynnistyy Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstölle 18. tammikuuta alkavalla viikolla.

Pirkanmaalla rokotettu viikon ajan

Pirkanmaan pelastuslaitoksella vapaaehtoiset rokotukset ovat olleet käynnissä viikon ajan, kertoo luottamusmies Matti Välikoski Pirkanmaan pelastusalan ammattilaiset ry:stä.

– Rokotukset käynnistyivät 5. tammikuuta ensihoitajien ja ensihoitoa tekevien palomiesten osalta. Työterveys suosittelee rokotuksen ottamista vapaapäivänä siltä varalta, että rokotuksesta tulisi oireita. Ajanvaraus on sujunut jouhevasti, eikä rokotuksista ole toistaiseksi tullut henkilöstöltä kysymyksiä. Rokotukseen pääsee nopeasti, jos on asiassa aktiivinen, Välikoski kertoo.

Pelastushenkilöstön laajemman rokotuksen aikataulusta ei Pirkanmaalla ole vielä tietoa.

– Influenssarokotuksia on meillä järjestetty niin, että työterveyshuolto on kiertänyt tekemässä niitä paloasemilla. Järjestely on ollut hyvä. Nytkin voi käydä niin, että rokotukset tulevat työpaikoille. Tämä onnistuu, jos tulevissa rokote-erissä on nykyistä pitempi säilytysaika, toteaa Välikoski.

Länsi-Uudellamaalla on jo odotettu

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella päätoimisten ensihoitajien rokotukset käynnistyivät 11. tammikuuta. 18.1. alkavalla viikolla rokotuksen ajanvaraus käynnistyy ensihoitoon osallistuvien palomiesten osalta. Rokotusmahdollisuuden saaville lähetetään työterveyshuollosta sähköposti, jossa on ohjeet ajanvaraukseen.

– Tämän jälkeen vuorossa ovat ensivasteeseen osallistuvat palomiehet. Muun operatiivisen henkilöstön aikataulusta ei ole vielä tietoa, pääluottamusmies Petri Torkkel Länsi-Uudenmaan Pelastushenkilöstö LUPH ry:stä kertoo.

Henkilöstöstä on tullut kysymyksiä, miksi rokotukset alkavat vasta nyt, kaksi viikkoa Helsingin jälkeen. Samoin palautetta on tullut rokotuksista vapaa-ajalla.

– Olemme aikataulussa riippuvaisia siitä, miten Espoon kaupunki saa rokote-eriä käyttöönsä. Vapaa-ajalla tapahtuvia rokotuksia työnantaja perustelee sillä, ettei työvuoroa vaarannettaisi mahdollisilla rokotuksesta tulevilla oireilla sekä sillä, että rokottaminen on vapaaehtoista.

Työvuorojen rokottamisessa haasteena ovat myös päällekkäiset keikat. Hälytykset voivat aiheuttaa sen, että kaikki työntekijät eivät pääse varattuun rokotukseen, jolloin riskinhallinta on puutteellista.

– Työnantaja ei kerää nimilistoja rokotuksen ottaneista, vaan seuraa rokotusten kokonaismäärää, kertoo Torkkel.

Lue myös:

Lue korona-aiheisia verkkojuttuja:

Kuva: Istock.com/MarianVejcik

Lue lisää aiheesta