Psykologisesti turvallisessa työympäristössä opitaan virheistä

Psykologisesti turvallisessa työympäristössä opitaan virheistä

Kun ryhmässä jokainen saa olla oma itsensä ja nostaa esiin myös ongelmia, seurauksena on paljon hyvää. Työ tehostuu ja työtyytyväisyys paranee. Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan ilmapiiriä, jossa on turvallista ottaa sosiaalisia riskejä. Jokainen voi...

Paloasemaverkkoon tarvitaan hienosäätöä

Paloasemaverkkoon tarvitaan hienosäätöä

Nykyiset paloasemat ovat pääosin oikeilla paikoilla. Tämän hetkinen asemaverkko riittää pääosin kattamaan pelastuspalvelut, mutta joillekin alueille lisävahvistus on kuitenkin tarpeen, osoittaa Helsingin yliopistolla tehty pro gradu -tutkielma. Hälyttävää puutetta...

Pelastustoimeen halutaan valtakunnalliset mittarit

Pelastustoimeen halutaan valtakunnalliset mittarit

Pelastuslaitosten pitää pystyä kertomaan entistä paremmin pelastustyön ja onnettomuuksien ehkäisyn yhteiskunnallisesta merkityksestä. Avuksi voidaan ottaa yhteiset mittarit. Pelastustoimen yhteisiä kansallisia indikaattoreita valmistellut hanke on saanut työnsä...

Yhdenvertaisuudessa on vielä parannettavaa

Yhdenvertaisuudessa on vielä parannettavaa

Pelastustoimen yhdenvertaisuudessa riittää paljon tekemistä, todettiin naisverkoston järjestämässä seminaarissa. Pelastusalan naisverkosto järjesti lokakuun alussa Helsingin pelastuskoululla seminaarin teemalla yhdenvertaisuus pelastustoimen näkökulmasta. Seminaariin...

Ambulanssin rattiin joudutaan vähäisellä koulutuksella

Ambulanssin rattiin joudutaan vähäisellä koulutuksella

Ensihoitajien hälytysajokoulutus vaihtelee Suomessa oppilaitoksittain. Parhaimmillaankin ensihoitajiksi tai ensihoitoon suuntautuneiksi lähihoitajiksi opiskelevat saavat vain murto-osan ajo-opetusta palomiehiin ja poliiseihin verrattuna. Pelastusalan ammattilaisen...

Pelastustoimi on näkymätön sisäisen turvallisuuden strategiassa

Pelastustoimi on näkymätön sisäisen turvallisuuden strategiassa

Julkisten palvelujen uudistamisella saattaa olla turvallisuusvaikutuksia, valtioneuvosto toteaa. Valtioneuvoston 5. lokakuuta hyväksymä sisäisen turvallisuuden strategia sisältää kahdeksan kohdan tavoiteohjelman ja 39 toimenpidettä. Strategiaa luonnehditaan...

Raskaussyrjintä voi viedä työpaikan

Raskaussyrjintä voi viedä työpaikan

Laki kieltää työntekijän syrjinnän raskauden tai perhetilanteen perusteella. Kuitenkin on hyvin tavallista, että tieto työntekijän raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen. Tasa-arvovaltuutettu kampanjoi lokakuussa työpaikkojen raskaussyrjintää vastaan. Syrjintä raskauden...

SPALin uutiset ja tiedotteet

Liity jäseneksi!

Uusin näköislehti