Pelastustoimeen suositus jälkipurkutoimista

Pelastustoimeen suositus jälkipurkutoimista

Erityisen kuormittavien tehtävien jälkeen jälkipurku tulisi järjestää automaattisesti, ilman että esimies sitä esittää tai työntekijä pyytää. Tavoitteena on varmistaa ensilinjan auttajille yhdenvertainen mahdollisuus päästä henkisen työsuojelun piiriin. Pelastustoimen...

Pelastuslaitosten poikkeusluvat takertuneet oikaisuihin

Pelastuslaitosten poikkeusluvat takertuneet oikaisuihin

Työajan poikkeusluvat työllistävät pelastuslaitoksia aiempaa enemmän. Uudessa tilanteessa entistä tärkeämmässä roolissa on henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminta, nähdään SPALissa. Pelastustoimen ja ensihoidon työajan poikkeuslupakäytännössä korostuu aiempaa...

Onnettomuuskuva vaarantaa auttajan työturvallisuuden

Onnettomuuskuva vaarantaa auttajan työturvallisuuden

Onnettomuuspaikoilla kuvaamisen rajoittaminen saa kannatusta pelastustoimen ja ensihoidon työntekijöiltä. Liikenneonnettomuuksissa auttajille on sattunut useita läheltä piti -tilanteita. Tarpeeton kuvaaminen voi hidastaa avun saantia. Vaasalainen...

Neljä askelta entistä vetävämpään työhön

Neljä askelta entistä vetävämpään työhön

Hyvän työpaikan rakentaminen on yhteinen asia. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan kaikkien panosta: työntekijän, työyhteisön ja johdon. Työn iloa ja mielekkyyttä kannattaa vaalia ja vahvistaa. Kun työ tuntuu palkitsevalta, opimme uusia taitoja herkemmin ja näemme...

Palomiehiä tarvitaan lisää, kun varallaolosta luovutaan

Palomiehiä tarvitaan lisää, kun varallaolosta luovutaan

Pienten paikkakuntien paloasemat ovat ensimmäisinä hätää kärsimässä, kun pelastuslaitokset ryhtyvät palkkaamaan lisää palomiehiä. Kainuussa onnistuttiin 20 palomiesviran kertarekrytoinnissa, jatkossa henkilöstön houkuttelun arvioidaan vaikeutuvan. Lähes puolet...

SPALin uutiset ja tiedotteet