Etelä-Karjalassa on yhdessä kehittämisen sävel

Etelä-Karjalassa on yhdessä kehittämisen sävel

Onnistunut paikallinen sopiminen joustavasta työajasta toi Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle Sitran työelämäpalkinnon. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neljällä vakinaisesti miehitetyllä paloasemalla Lappeenrannassa, Imatralla ja Joutsenossa on tehostettu toimintaa...

Työaikalakia uudistetaan – järjestöjen ääni kuuluu valmistelussa

Työaikalakia uudistetaan – järjestöjen ääni kuuluu valmistelussa

Uutta työaikalakia valmistellaan kolmikantaisesti työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Työaikalain kokonaisuudistus on yksi Juha Sipilän hallituksen kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävästä yhdeksästä kärkihankkeesta. Nykyinen työaikalaki tuli voimaan jo 21 vuotta...

Järjestöt hakevat yhteistyöstä voimaa edunvalvontaan

Järjestöt hakevat yhteistyöstä voimaa edunvalvontaan

Palomiesliitossa ja Sopimuspalokuntien liitossa nähdään, että yhdessä toimiminen hyödyttää koko pelastusalaa. Suomen Sopimuspalokuntien liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala toi esiin yhteistyön mahdollisuudet SPALin ja SSPL:n välillä pelastustoimen Turvallinen Suomi...

Ensihoidon turvallisuuskulttuuria tutkittiin

Ensihoidon turvallisuuskulttuuria tutkittiin

Ensihoidon organisaatioiden tulee kiinnittää enemmän huomiota turvallisuuskulttuuriin ja työhyvinvointiin, todettiin alan toimijoiden työturvallisuushankkeen loppuraportissa. Saimaan ammattikorkeakoulu julkaisi toukokuussa raportin, johon on koottu kuuden tuoreen...

Väkivallan uhkasta rohkaistaan ilmoittamaan

Väkivallan uhkasta rohkaistaan ilmoittamaan

Satoja ensihoidossa koettuja uhkatilanteita jää vuosittain raportoimatta. Vaaratilanteista olisi hyvä puhua, jolloin työyhteisön turvallisuuskulttuuri kehittyisi entistä paremmaksi. Pelastuslaitosten ensihoitotehtävissä sattuu vuosittain parisensataa uhka- ja...

SPALin uutiset ja tiedotteet