Palomiesyhdistys odottaa sekatyöajasta sopimista työnantajan ja henkilöstön kesken.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen Jyväskylän ja Äänekosken palomiehet ovat 25. toukokuuta siirtyneet työaikamalliin, jossa pelastustyössä tehdään 24 tunnin vuoroja ja ensihoitoyksikössä 12 tunnin vuoroja.

Samaan aikaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston Jyväskylän kaupungille myöntämä työajan poikkeuslupa on tullut virastolle takaisin uudelleen valmisteltavaksi.

Aluehallintovirasto myönsi maaliskuussa Jyväskylälle sen hakeman luvan, jota SPALin jäsenyhdistys Keski-Suomen pelastusalan ammattihenkilöstö ry ei puoltanut. Palomiesyhdistys arvosteli poikkeuslupahakemusta siitä, että se käytännössä antaisi työnantajalle luvan ”rajattomasti käyttää eripituisia työvuoroja”. (Lue verkkojuttu: Palomiehet takaisin 24 tunnin työaikaan Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa?)

Yhdistyksestä jätettiin oikaisuvaatimus työneuvostolle, joka toukokuun puolivälissä kumosi aluehallintoviraston tekemän päätöksen ja palautti poikkeuslupahakemuksen uudelleen käsiteltäväksi.

Työneuvoston mukaan aluehallintoviraston myöntämä lupa perusteluineen muodostaa osittain epäselvän kokonaisuuden. Lupaehdoista ei käy ilmi esimerkiksi se, koskeeko oikeus teettää palomiehillä 12 tunnin pituista työvuoroa vain ensihoitoa vai laajemmin pelastustoimen tehtäviä.

– Lupaehdot eivät ole täsmällisiä, joten lupa näyttäisi mahdollistavan myös muut työaikajärjestelyt kuin lähtökohtaisesti 24 työvuorot ja niitä seuraavat kolme vapaavuorokautta, työneuvosto toteaa.

Epäselväksi jää työneuvoston mukaan myös se, onko lupaa myönnetty ns. koulutusvuorojen teettämiseen.

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen riippumaton erityisviranomainen, joka toimii muutoksenhakuviranomaisena muun muassa työsuojelun poikkeuslupa-asioissa.

Sekatyöajasta voidaan sopia

Keski-Suomen pelastusalan ammattihenkilöstö ry:ssä työneuvoston ratkaisu oli odotettu.

– Työneuvosto ymmärsi perusteet, joilla moitimme avin myöntämää lupaa ja työnantajan hakemusta, yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Salonen toteaa.

Sen sijaan poikkeusluvan myöntäminen tilanteessa, jossa henkilöstö ei lupahakemusta puoltanut, kummastuttaa palomiehiä.

– Näyttää siltä, että työnantaja ja aluehallintovirasto ovat keskenään neuvotelleet ehdoista, joilla lupa voidaan myöntää. Samalla on jätetty neuvottelematta työntekijöiden kanssa eli niiden kanssa, joita työaika tulisi koskemaan.

Pelastuslaitoksella voidaan tehdä 24 tunnin ja 12 tunnin sekatyöaikaa, sitä palomiesyhdistys ei ole estämässä, Salonen painottaa.

– Joillain pelastustoimen alueilla on paikallisesti sovittu sekatyömallista, jossa on vuorokautista työtä ja lyhyempiä vuoroja. Meiltä puuttuu sekatyön ehdoista sopiminen.

– On yleistä, että pelastuslaitoksissa paikallisesti sovitaan tietystä määrästä työvuorojen pilkkomisia koulutuksiin niin, ettei työnantajalle synny ylimääräistä ylityökustannusta. Missään muualla ei kuitenkaan ole tilannetta, jossa työnantaja tulkitsisi poikkeuslupaa niin, että se voisi pilkkoa vuoroja myös operatiivisiin tehtäviin. Tämä oli oikaisuvaatimuksemme keskiössä ja sen työneuvosto ymmärsi.

Työaikakiista on Keski-Suomessa jatkunut jo neljä vuotta. Toukokuusta 2017 alkaen palomiehet tekivät 9 ja 12 tunnin vuoroja, josta siirryttiin tämän vuoden maaliskuussa 12 tunnin vuoroihin ja toukokuussa 24 ja 12 tunnin vuoroihin.

– Operatiivinen henkilöstö on kuin laboratoriorotta, jolla työnantaja kokeilee työaikalupien ja sopimusten rajoja. Koko ajan olemme antaneet parempia vaihtoehtoja työajan järjestämiselle. Toivomme työnantajalta edelleen neuvotteluhalukkuutta.

Keski-Suomi on leimaantunut työaikakokeilujen alueeksi, mikä harmittaa palomiesyhdistyksessä.

– Kun puhutaan vain työajasta, se sumentaa kaikkea sitä hyvää, mitä Keski-Suomen pelastuslaitoksella on paljon. Olemme kunnostautuneet monessa suhteessa. Meillä on kehityshaluinen ja ammattitaitoinen henkilöstö, hyvä kalusto ja toimiva asemaverkosto, Salonen muistuttaa.


Lue myös:

Lue lisää aiheesta