Pelastushenkilöstön terveyden seurannasta päivitetty opas

Pelastushenkilöstön terveyden seurannasta päivitetty opas

Terveyden ja työkyvyn edistäminen alkaa henkilön hakeutuessa pelastusalalle ja jatkuu koko työuran ajan. Fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös psyykkisillä ja kognitiivisillä tekijöillä on merkitystä. Pelastuslaitoksien työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön käyttämästä...
Yhtenäisyyttä ensihoitajien työkyvyn tukemiseen

Yhtenäisyyttä ensihoitajien työkyvyn tukemiseen

Työterveyslaitoksen hankkeessa määritellään työlähtöisesti perusteet ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arviointiin ja edistämiseen. Ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arvioimiseen ja edistämiseen ei toistaiseksi ole ollut yhtenäistä käytäntöä, joka perustuisi...
Mitä tehdä, kun oma tai työkaverin työkyky horjuu?

Mitä tehdä, kun oma tai työkaverin työkyky horjuu?

Työkyvyttömyys on kova paikka henkisesti ja taloudellisesti. Sen riskiä vähennetään parhaiten ennalta, ja ihan tavallinen huolenpito itsestä ja työkaverista voi olla ratkaisevaa. Kannattaa muistaa myös työeläkekuntoutus! Ennen vuotta 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle oli...